Book samtale
Book samtale
Placeholder Image

Om Siv Tove

Jeg brenner for å bidra til å utvikle kompetente ledere som evner å utøve godt lederskap, gjøre en forskjell, og samtidig ta vare på seg selv.

Vi trenger ikke velge mellom å være en leder med suksess, og det å ha et godt balansert liv. Begge deler er mulig, når vi vet hvordan. Mitt ønske er å bidra til å dyrke frem sterke og handlekraftige ledere som skaper resultater, legger til rette for vekst og utvikling i seg selv, hos andre og i virksomheten. Det skaper gode hverdager i bærekraftige samfunn, det styrker den finansielle og humane kapitalen.

Skal vi ha og være sånne ledere må vi erkjenne at det å lede seg selv bærekraftig er en forutsetning. Den personlige bærekraften legger grunnlaget for den kollektive bærekraften.

Vi må bygge egen resiliens, finne balansen og evnen til å møte motstand, stå stødig i utfordringer, opprettholde kapasitet, være faste når det trengs, fleksible når det trengs. Da kan vi ikke bare være i hodet og bruke intellektet. Vi må også gå innover - være i kontakt med oss selv, ha hjerte for oss selv - spørre oss selv: hva trenger jeg?

Jeg jobbet hardt, strukturert og lojalt i mange år uten å ha med disse perspektivene. Jaget resultater for virksomheten, gikk i front, initierte og gjennomførte upopulære men nødvendig beslutninger og prosesser. Jobben skulle gjøres, og jobben var meg.

I dag vet jeg at jeg ikke var i kontakt med mine egne behov. Jeg tok ikke meg selv med i ligningen. Jeg fokuserte bare på det som var større enn meg selv, det vi skulle få til, det som skulle gjøres.

På veien tilpasset jeg meg for mye, aksepterte det uakseptable, lot meg tråkke på, gikk på akkord med det som var viktig og riktig for meg. Jeg regulerte bort meg selv og mistet min egen kraft. Energien gikk til oppgaver og relasjoner som ikke fortjente den. Gradvis visket jeg meg selv ut, og ble en skygge av den jeg egentlig er.

Til slutt sa det stopp. Jeg hadde fått nok. Jeg skjønte at jeg måtte ta grep, jeg sa opp lederjobben uten å ha en ny å gå til.

Den gangen visste jeg ikke hva det ville si å ta seg selv med i likningen, men jeg visste at det var det jeg måtte gjøre. Jeg har gått en lang vei for å finne tilbake til egen lederkraft og en hverdag med mening, glede og overskudd.

Vi må skape det selv. Jeg vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og det var slik konseptet «Bærekraftig selvledelse» og programmet «Liv og Ledelse i Kraft og Balanse» tok form. Jeg har mengder med studiepoeng, mastergrad innen ledelse, helsefaglig utdanning og jeg har gått topplederprogram rangert i verdensklasse for å nevne noe, men jeg lærte aldri der at den viktigste personen vi leder alltid er oss selv, heller ikke hvordan gjøre det i praksis.

Nå bistår jeg ledere som står i samme situasjon som jeg var i og erkjenner at de må ta grep for å skape en lederhverdag de kan stå i over tid, der de leder seg selv bærekraftig, slik at de har balanse, energi, struktur og handlekraft i hverdagen. Jeg vet at man ikke trenger å jobbe hardere, bare smartere og på lag med seg selv.

Book samtale

I dette intervjuet får du høre min historie og reise, hvordan jeg tok kraften og hverdagen tilbake, hva som skal til og hvordan jeg hjelper andre ledere til å gjøre det samme.

 

Ønsker du vite mer om min formelle kompetanse og arbeidserfaring finner du meg på Linkedin.

Under kan du lese noen omtaler og referanser om meg.

"Å være leder er utrolig inspirerende og givende, men også krevende til tider. Siv Toves coachingprogram "Liv og ledelse i balanse" ga meg den støtten jeg trengte for å fokusere og finne balanse mellom arbeidsliv, familieliv og fritid, knyttet opp mot nyttige verktøy som alle ledere burde kjenne til. Denne kompetansen og verktøyene bruker jeg daglig i min rolle som leder. "

Beate Lilleengen Bergan, 
Kvalitetssjef i Veidekke Norge

"Siv Tove Aune etablerte grunnlaget for viktige verktøy som ble innarbeidet i organisasjonen og som senere har vært helt sentrale for den kontinuerlige strategiske og prestasjonsorienterte utviklingen av organisasjonen. Hun har med sin legning for helhetlig strategisk tenkning og sin forståelse av hvordan individuelle og kollektive prestasjoner i en organisasjon kan spille sammen og utvikles, bidratt vesentlig til foretakets resultater og utvikling. Aune er usedvanlig behagelig å samarbeide med, hun er strukturert, rettskaffen og uredd. Samtidig er hun faglig sterk med høy integritet, lojal og har høy gjennomføringsevne. Vi gir Siv Tove Aune våre beste anbefalinger." 
 

Øistein Aagesen, Administrerende direktør Statskog SF

"Siv-Tove har en unik evne til å se sammenhengen mellom de ulike livsaspekter en leder står i. For at en leder skal oppleve suksess må han/hun prestere på jobb. For å kunne prestere godt på jobb over tid bør fundamentet være solid - nemlig det andre i livet. Siv Tove har en veldig god evne til å hjelpe ledere å "pinpointe" hvor skoen trykker mellom disse ulike livsarenaene. Dette skyldes nok hennes solide akademiske bakgrunn, men også hennes mangeårige ledererfaring og ikke minst sykepleier-bakgrunn. Jeg har hatt gleden av å bli kjent med Siv Tove gjennom Solstrandprogrammet og som coach, og vil varmt anbefale Enklere ledelse for ledere som vil utvikle seg ikke bare i overflaten, men også i kjernen - for det er kun det som hjelper. Jeg vil like fullt anbefale Enklere Ledelse til organisasjoner som vil både vil utvikle sine ledere, og ikke minst sørge for at sine ledere jobber på en bærekraftig måte." 

Stian Reinholdtsen, Adm. dir Øksnes Entreprenør AS

"Glimrande rådgjevar som hjelper med å strukturere tanker og oppgåver - skal ein få plass til strategisk tenking og planlegging for framtida, kan ikkje alle dagar vere fulle av ting som berre "må gjerast idag"".

Erling Sande Sogn og Fjordane Energi Konserndirektør for strategi og utvikling

"Utgangspunktet for å ta kontakt med Siv var at eg ønska hjelp til å få ein betre balanse mellom jobb og fritid. Eg hadde behov for å få betre struktur over oppgåver, setje grenser og gjere riktige prioriteringar for å kunne nå dei måla eg hadde. Siv har for meg vore ein dyktig samtalepartnar og rettleiar med mykje menneskeleg kunnskap og erfaring frå leiarskap. Ho har vore tydeleg og lett å kommunisere med, og har følgt opp heile vegen. ​ Siv har gitt meg verktøy og teknikkar å bruke til hjelp i eigen sjølvutvikling og leiarskap av meg sjølv og andre tilsette. Siv har gitt meg strategiar å bruke for å kunne trygge meg som leiar og samtidig kunne bevare eigen energi og glede i det ein gjer. Eg har lært at løysinga ligg i meg sjølv, om eg er motivert for å gjere endringar. Eg kan anbefale Siv og hennar kurs på det varmaste." ​

Inga, teamleder

"Jeg har lært verktøy for å lede meg selv slik at jeg blir i stand til å strukturere, prioritere og gjennomføre det som må gjøres. Jeg har lært hva og hvordan jeg henter frem ressursene i meg selv når jeg trenger de mest, slik at jeg lever godt oppe i det hele. Jeg har prøvd mange ganger før uten å få det til. Det jeg har lært gjennom programmet påvirker hvordan jeg leder og kommuniserer med de rundt meg, og jeg har lært bort til andre det jeg selv har lært. Det har vært en god investering.

Ragnhild, seksjonsleder

"I en vanskelig og utfordrende periode i min karriere og livssituasjon tok jeg kontakt med Siv Tove. Jeg hadde i lengre tid følt på sviktende energi, motivasjon og gjennomføringskraft. Privat hadde jeg sakte, men sikkert blitt mer og mer distansert fra de rundt meg, og savnet å kunne være mentalt tilstedeværende rundt familien, og kunne glede meg både over de små og store ting. Jeg følte vel en form for «nummenhet».​

Grunnen til at jeg valgte Siv Tove som coach var fordi hun fremsto som meget kompetent med både solid lederbakgrunn og spennende coachingkompetanse, samt at hun snakket veldig «spot on» ift. de utfordringer jeg opplevde. Jeg opplevde en meget god prosess som strakk seg over 6 måneder. Da jeg startet denne prosessen hadde jeg nok større utfordringer enn det jeg hadde innsett, og rett etter vi hadde startet samarbeidet gikk jeg det man kan kalle «ordentlig ned for telling» og ble sykemeldt over en lengere periode grunnet depresjon og utbrenthet.

Siv Tove har vært en uvurderlig støtte for meg gjennom denne perioden. Vi har jobbet med «goal-mapping» som er en meget god metode for kartlegging av verdier, mål og veien til å nå disse. Videre har jeg lært mange gode og nyttige teknikker for endre mine tankemønstre, se nye perspektiver og skape energi. Videre har hun vært en meget god «sparringspartener» og hun sitter på utrolig mye faglig kompetanse og har masse spennende innsikt. ​ Etter denne prosessen sitter jeg igjen med en klarhet i hva som er mine mål og ønsker for fremtiden, og ikke minst en plan for hvordan jeg skal nå disse. Videre har jeg fått en meget god innsikt i meg selv, herunder verdier og minst hva som er mine egne behov for at jeg skal ha det bra både i arbeidshverdagen og privat.

Jeg er veldig takknemlig for alle de timene vi har snakket sammen, og jeg gir henne de beste anbefalinger.​" 

Fredrik S Løvbugten, avdelingsleder

"Siv Tove er ein god lyttar som har evne til å sette seg inn i andre sin situasjon både konkret i jobbsamanheng men også i eit heilheitsperspektiv der god balanse mellom dei ulike falsettane i livet er viktig. Ho er god på å knytte liv og lære saman til konkrete handlingar. Eg kjenner Siv Tove gjennom Solstrandprogrammet til AFF, der ho var , og er, ein god venn og motivator. Eg gjev henne mi varmaste anbefaling.

Marta Johanne Gjengedal
Divisjonsdirektør i Skatteetaten

 

"Glad for at den unike kunnskapen og kompetansen din kombinert med egne erfaringer fra mange år innen ledelse nå er tilgjengelig for flere enn oss som allerede har blitt veiledet av deg! "

Maria Louise Rognerud, Direktør bygulv, Oslo S Utvikling AS

"De siste 12 månedene har gitt meg mange nye erfaringer. Jeg møtte veggen med 100% sykemelding som resultat, jeg har hatt tett oppfølging av fastlege, jeg har gått til samtaler med terapeut, og jeg har etterhvert deltatt i programmet "Liv og ledelse i balanse" våren 2020.

For meg var programmet "Liv og ledelse i balanse" en god og viktig progresjon knyttet til den prosessen som allerede var startet gjennom samtaler hos fastlege og terapeut.

Kombinasjonen gruppecoaching/samtaler og individuell coaching har gitt meg mye. Både det og utveksle erfaringer deltakerne imellom med fagbolker og vegledning fra Siv Tove Aune, men også de individuelle coachingene med fokus på hva jeg må jobbe med. Siv Tove er faglig dyktig, og har solid og relevant akademisk og praktisk bakgrunn.

For meg var det viktig at Siv Tove bidro med veiledning og rådgivning, men også utfordret meg. Hun hadde en egen evne for å forstå den situasjonen jeg sto i, og vi jobbet bl.a med teknikker som er viktig for meg i dag, samt viktige mål for meg som leder og menneske. Ikke minst jobbet vi med hvordan jeg praktisk og tankemessig bør fokusere både for å få ting planlagt og gjennomført, men også for skape energi for egen del. Jeg satte også stor pris på evnen hun har til å se helhetsperspektivet, og samtidig ha en praktiske og operative tilnærming som var viktig for meg.

Jeg kan trygt anbefale Enklere Ledelse og Siv Tove Aune!" 

Trond Øverås, Adm. direktør NordNorsk Reiseliv AS

"Tusen takk for at du er en fantastisk inspirator i min hverdag. Din helhetlige kompetanse for godt lederskap, er sjelden vare. Det å inkludere mennesket på den måten du gjør, bidrar til god selvledelse og forståelse for egne prioriteringer. Anbefales alle som ønsker å vokse som menneske og som leder."

Wenche Solum Nilsskog

CEO Memento U

Powered by Kajabi